TBS e частна компания работеща в сферата на комуникациите, информационните технологии, сигурността и отбраната. С цел да осигури професионално изпълнение на комплексни проекти, фирмата инвестира активно в специализацията на своя екип, а за да гарантира качеството на обслужване въведе и интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.


Мобилен Видео Патрул


Решения за класифициране на информация


Специални продукти и решения